MENU

I-D japan 2016

i-D japan

Model Sawayama Rina

Photographer Manaka Hiroshi

Stylist Ninomiya Chie

Hair & Make-up TORI.